Her roj şaheserê xwe bikin. - John Wooden

Her roj sermestiya xwe bikin. - John Wooden

Her roj sermestiya xwe bikin.
- John Wooden

Hun her weha dikanin Like